Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phù Đổng


Ngày 25/3/2019. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1060 /BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phù Đổng (hạng mục: đền Thượng, đền Mẫu, miếu Ban, chùa Kiến Sơ), xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phù Đổng, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo đền Thượng (cải tạo một phần trụ sở Ủy ban nhân dân xã thành khu phụ trợ, phá dỡ công trình xây dựng mới không phù hợp để tôn tạo nhà Ông Hiệu, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật); chùa Kiến Sơ (tu sửa hoành, rui, ngói, bờ nóc bờ chảy của Tam bảo và nhà Động, kè ao); đền Mẫu (mở rộng đường vào, xây dựng nhà phụ trợ, cải tạo nhà vệ sinh hiện có, kè hồ, tôn tạo cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ); miếu Ban (xây dựng khu phụ trợ, bổ sung tường rào). Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần lưu ý:

- Đối với khu vực đền Thượng: không làm "Quảng trường tượng mã" và không đặt tượng trong khuôn viên này; nghiên cứu, tổ chức lại sân vườn khu vực (không làm đường đôi dạng đường đô thị); nhà Ông Hiệu hiện trạng là hai nếp nhà 03 gian, nên cần nghiên cứu thiết kế theo cấu trúc mặt bằng hiện trạng, tránh việc tôn tạo thành một nhà 06 gian và không sử dụng biển chữ, triện góc, hoa chanh trên bờ mái; bổ sung vị trí đình Hạ Mã trên mặt bằng tổng thể hiện trạng.

- Đối với chùa Kiến Sơ: cần chỉ rõ nội dung tu sửa hệ thống phù điêu nhà Động.

- Đối với đền Mẫu: bổ sung bản vẽ thiết kế chi tiết đường vào, cải tạo nhà vệ sinh hiện có.

- Đối với miếu Ban: bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng khu vực miếu.

- Hồ sơ cần bổ sung Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019) làm căn cứ pháp lý thực hiện Dự án thay cho Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website