Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ninh Giang


Ngày 25/03/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1059/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ninh Giang, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ninh Giang, bao gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình (Tiền tế, Hậu cung), Phương đình; tôn tạo biển giới thiệu di tích và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần lưu ý:

- Đối với việc tu bổ Đại đình: do Đại đình là hạng mục có giá trị cao về nghệ thuật, nên cần bổ sung bản vẽ hiện trạng (kèm ảnh màu) và giải pháp tu bổ chi tiết đối với các loại cấu kiện điển hình có mảng chạm; gông bó các chi tiết nề ngõa để tái định vị; cần tu bổ các cột góc theo hình thức và vật liệu hiện trạng; chỉ định rõ loại gạch lát nền và quy cách lát; bổ sung bản vẽ cấu tạo nối mái giữa Tiền tế với Hậu cung.

- Đối với việc tu bổ Phương đình: ngoài việc gông bó các chi tiết nề ngõa để tái định vị cần tham khảo tư liệu để điều chỉnh hình thức kìm mái, đầu đao, đầu guột; bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng Phương đình.

- Đối với biển giới thiệu di tích: hồ sơ cần thống nhất vị trí và tên gọi giữa thuyết minh với bản vẽ; trong trường hợp phải xây dựng nhà bia để bảo quản hiện vật bia ký thì cần điều chỉnh thiết kế (không làm mặt trời, kìm mái, đầu mái chỉ làm guột, điều chỉnh độ dốc mái và tỷ lệ mặt đứng trục B-A, không đắp rồng phượng trên tường, không làm tam cấp đá).

- Đối với nhà bao che: do thiết kế nhà bao che có chiều cao lớn (nhất là khu vực Hậu cung), nên cần bổ sung giằng, lưới và vật liệu che chắn các phía, đảm bảo bao che an toàn cho di tích trong suốt quá trình thi công.

- Hồ sơ cần bổ sung Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019) làm căn cứ pháp lý thực hiện Dự án thay cho Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website