Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Thuận Tốn (miếu Cầu Vương)


Ngày 25/3/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1058/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Thuận Tốn (miếu Cầu Vương), xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Thuận Tốn (miếu Cầu Vương), bao gồm các hạng mục: tu bổ miếu Cầu Vương; tôn tạo nhà Mẫu bản thổ, Nghi môn, bình phong, am hóa sớ, nhà phụ trợ (thủ từ - bếp - vệ sinh), kè ao và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần lưu ý:

- Điều chỉnh vị trí nhà phụ trợ về phía Tây Bắc khuôn viên, không đặt tại trung tâm khu đất như hồ sơ đề xuất.

- Giảm quy mô am hóa sớ.

- Bổ sung Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019) làm căn cứ pháp lý thực hiện Dự án thay cho Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website