Lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương


Ngày 10/12/2017, tại Quảng trường trung tâm Văn hóa huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các Sở, ban, ngành tỉnh Hải Dương..., cùng đông đảo nhân dân huyện Kinh Môn, du khách và phóng viên báo chí.

Quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là một vùng đất địa linh, có giá trị lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở vùng Đông Bắc, nơi có Đền Cao An Phụ thờ An Sinh Vương Trần Liễu - thân phụ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; có Động Kính Chủ cùng với hệ thống bia Ma nhai rất phong phú, độc đáo và hiếm thấy, như một bảo tàng về văn bia khắc trên vách động, lưu bút tích tên tuổi của bậc vua chúa, danh sĩ (như Phạm Sư Mạnh thời Trần, vua Lê Thánh Tông thời Lê, Hình Bộ Thượng thư Trương Quốc Dụng) và nhiều tầng lớp xã hội suốt 7 thế kỷ (từ thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XX). Ở đây còn có nhiều chùa thuộc dòng Thiền phái Trúc Lâm ở thế kỷ XIII, là chốn tổ của Thiền phái Tào Động tại Việt Nam. Trong các hang động khu di tích Chùa Nhẫm Dương còn phát hiện được nhiều di tích khảo cổ học, đặc biệt là xương răng hoá thạch thời Tiền sử. Khu di tích còn ghi dấu lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc từ thế kỷ XIII đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (tại Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016).

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Nước nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Hải Dương nói chung, huyện Kinh Môn nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc, tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý theo hướng hiện đại, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có cải thiện lớn. Việc xếp hạng Khu di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là di tích quốc gia đặc biệt và huyện Kinh Môn là huyện đầu tiên của tỉnh Hải Dương về đích nông thôn mới sẽ là động lực tiếp tục cổ vũ động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Dương quyết tâm hơn nữa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị tiêu biểu của di tích, Phó Chủ tịch Nước đề nghị tỉnh Hải Dương chỉ đạo chính quyền các cấp - nơi có di tích, cùng các ban ngành, cơ quan, đoàn thể có liên quan cần triển khai một số vấn đề sau:

Trước mắt cần sớm xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy di tích gắn với phát triển du lịch trình Chính phủ phê duyệt. Từng bước có kế hoạch phù hợp và đồng bộ với phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng cơ sở. Tỉnh Hải Dương cần phối hợp tốt với các ban ngành chức năng của Trung ương để quản lý và bảo tồn và  phát huy  toàn diện các giá trị của khu di tích, nâng cao chất lượng quản lý với tầm nhìn chiến lược.

Cán bộ, nhân dân, chính quyền sở tại cần tiếp tục chung vai góp sức với Nhà nước để bảo vệ, khai thác thật sự khoa học và hiệu quả các giá trị di sản văn hoá dân tộc trên quê hương và coi đây là niềm vinh dự tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc./.

Đức Dũng

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website