Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt nội dung Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bungari


Ngày 05/10/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4236/BVHTTDL-DSVH gửi Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc phê duyệt nội dung Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bungari.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với nội dung, danh mục ảnh, tài liệu đưa ra giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bungari do Bảo tàng Hồ Chí Minh đề xuất (tại Công văn số 407/BTHCM ngày 25/9/2017), cụ thể:

- Nội dung Triển lãm, gồm 02 phần: Phần 1. 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bungari;Phần 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất;

- Tổng số ảnh, tài liệu đưa ra giới thiệu tại Triển lãm là 220, theo danh mục đơn vị đề xuất; 

- Danh nghĩa cơ quan phối hợp tổ chức Triển lãm: Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari;

- Thời gian khai mạc Triển lãm: Tháng 10 năm 2017.

Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp, tổ chức, thực hiện nội dung giới thiệu Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bungari tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari theo đúng nội dung được duyệt, đảm bảo các nguyên tắc về chính trị, đối ngoại, an ninh và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả sau khi Triển lãm kết thúc./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website