Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục hồi giếng đình Huỳnh Cung


Ngày 09/10/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4298/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục hồi giếng đình Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục hồi giếng đình Huỳnh Cung, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với bậc lên xuống giếng: không làm rồng thành bậc, chỉ làm thành lan can và trụ.

- Đối với lan can xung quanh giếng: không làm trụ búp sen, diềm lá sen; đồng thời, cần tham khảo các mảng chạm trên kiến trúc đình để thiết kế hoa văn trang trí ô hộc lan can giếng.

- Hồ sơ cần bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích, nhất là khu vực phục hồi giếng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website