Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, tôn tạo chùa Sùng Khánh


Ngày 01/9/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3724/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, tôn tạo chùa Sùng Khánh, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Khánh với nội dung xây dựng mới Nhà bia và Lầu chuông. Cụ thể: Lầu chuông xây dựng tại vị trí đầu hồi Tả vu; Nhà bia xây dựng tại vị trí đầu hồi tòa Hữu vu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Nghiên cứu điều chỉnh thiết kế Lầu chuông và Nhà bia theo hướng giảm khoảng cách giữa hàng cột trục 1-2 và A-B xuống còn 3m.

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần làm rõ hơn giá trị của bia đá chùa Sùng Khánh và bổ sung căn cứ pháp lý bao gồm Luật di sản văn hóa năm 2001, được chỉnh sửa, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website