Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Điện Hòn Chén


Ngày 25/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3594/ BVHTTDL-DSVH gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Điện Hòn Chén, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Điện Hòn Chén, hạng mục: bảo tồn, tu bổ và phục hồi Minh Kính Điện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lưu ý, bổ sung giải pháp gông bó các chi tiết trang trí mái trước khi hạ giải và thiết kế nhà bảo vệ các cấu kiện sau khi hạ giải công trình Minh Kính Điện; thông báo rộng rãi nội dung Dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website