Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về bổ sung hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh


Ngày 25/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 3595/ BVHTTDL-DSVH gửi Bộ Quốc phòng về việc bổ sung hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh.

 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 8455/VPCP-KGVX ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển Tờ trình số 8822/TTr-BQP ngày 31/7/2017 của Bộ Quốc phòng gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị lập hồ sơ bổ sung 10 di tích thành phần vào di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh (kèm theo Tóm tắt 10 điểm di tích), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Thống nhất với Bộ Quốc phòng về việc lập hồ sơ 10 điểm di tích bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương có di tích lập hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Đối với các điểm di tích Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh nằm trên đất bạn Lào, Campuchia, đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, làm đầu mối liên hệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng phối hợp khảo sát, nghiên cứu để đề nghị phía bạn giúp bảo vệ, tu bổ phù hợp với thực tiễn và luật pháp của nước bạn Lào và Campuchia./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website